To my readers in Denmark – 2020

Tak, fordi du kom til mit websted.

Thank you for coming to my site.

Vi har vaeret i dit land og nod det meget.

We have been to your country and enjoyed it very much.

Jeg har ikke de rette bogstaver pa mit tastatur til sprog pa turen, sa undskyld venligst mine fejl.

I don’t have the proper letters on my keyboard for your language so please excuse my errors.

Jeg har nu mange foto pa min rejseblog til din fornojelse og mange flere der kommer. Min kone og leg har vaeret i over hundred lande, inklusive Nordkorea.

I now have many photos on my travel blog for enjoyment and many more to come. My wife and I have been to over one hundred countries.

Kom til brian@brintellstories.com for at hore mit interview med Brian. Jeg saetter datoen op, nar jeg selv ved det.

Come to brian@briantellstories.com to hear my interview with Brian. I will put the date up when I know it myself.

Tak igen.

Thanks again.